🛒 Dárky k nákupu ZDARMA již od 1.000 Kč. 🎁 Vyberete si v košíku objednávky. 🎁

Soutěž

Připravili jsme si pro vás podzimní soutěž! Zachumlejte svoje miminka do teplé dětské deky dle vlastního výběru. Stačí se zapojit do soutěže u nás na Facebooku.

blog_moonbaby_soutez

 

Přesné podmínky soutěže:

Pravidla soutěže – 7. 10. 2022

Pořadatel soutěže, organizátor soutěže a účastník soutěže.

Pořadatelem Soutěže je Mooncompany s.r.o., Milady Horákové 2045/25, 602 00  Brno, IČ: 14199386, dále jen „Pořadatel“.

Organizačním zajištěním Soutěže je sám PořadatelMooncompany s.r.o., Milady Horákové 2045/25, 602 00  Brno, IČ: 14199386, dále jen „Organizátor“.

Účastníkem je fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje pravidla Soutěže. Dále jen „Účastník“. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a Pořadateli Soutěže, jakož i osoby takovým osobám blízké dle §22 Občanského zákoníku.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s platformou Facebook a platforma Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytujete Pořadateli či Organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook.

 

Podmínky soutěže

Soutěž probíhá od 6. 10. do 14. 10. 2022, 23:59 na fanpage Pořadatele na adrese https://www.facebook.com/moonbabycz, tedy výhradně prostřednictvím platformy Facebook.

Soutěžící se do Soutěže zapojí vložením komentáře obsahujícím odpověď na otázku a udělením To se mi líbí stránce a soutěžnímu příspěvku.

Vložením komentáře přijímá Účastník veškeré podmínky soutěže. Komentář musí být v českém jazyce, splňovat pravidla platformy Facebook, nesmí obsahovat vulgarismy ani útoky na Pořadatele, Organizátora nebo jiné osoby.

Každý Účastník smí soutěžit pouze jednou a již jednou zaslanou odpověď nemůže dodatečně opravit.

Pokud Pořadatel soutěže zjistí, že se Účastník zúčastnil soutěže vícekrát i pod jinými osobními údaji, je oprávněn vyřadit Účastníka ze soutěže. 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty Účastníky, kteří porušují pravidla nebo u kterých existuje podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.

 

Výhry

Po skončení soutěže vybere Pořadatel 1 výherce, a to ze všech komentářů splňujících pravidla Soutěže.

Výhrou je dětská bavlněná nebo bambusová deka dle vlastního výběru v e-shopu moonbaby.cz z kategorie: https://www.moonbaby.cz/deky-pro-miminko/

Výherce soutěže bude o výhře informován nejpozději do 5 dnů od skončení soutěže pomocí komentáře umístěného pod soutěžní post a zaslanou soukromou zprávou.

Jednotliví Účastníci mohou během soutěže získat maximálně jednu výhru.

Za účelem zaslání výhry bude výherce kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy skrze Facebook. 

Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži a také nemohou požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Na výhru nevzniká právní nárok.

 

Zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů a Organizátor je zpracovatel osobních údajů ve smyslu ve smyslu čl. 4 GDPR.

Pořadatel má oprávněný zájem získat a zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, obsah komentáře pro účel soutěže po dobu 1 roku od začátku soutěže.

Proti zpracování osobních údajů lze podat kdykoliv námitku posláním soukromé zprávy fanpage Pořadatele na platformě Facebook.

Ostatní práva na přístup, opravu, výmaz uplatníte použitím nástrojů platformy Facebook. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit posláním soukromé zprávy fanpage Pořadatele na platformě Facebook.

 

Závěrečná ujednání

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Rozhodnutí Pořadatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.